Nezaměřujeme se jen na velké rozvojové projekty, ale také na menší a mikro lokální projekty, typu opravy a úpravy nemovitostí, které pomáhají tvořit prostor pro život.
Mezi tyto projekty patří např. projekt Stodola. Jedná se o přebudování objektu bývalého skladu „stodoly“ na objekt bydlení se třemi bytovými jednotkami v samém centru obce.
Dalším příkladem je Postřižín, kde jsou realizovány 3 bytové jednotky, dále pak Dům Na vršku či Kudrnova (objekt bývalé truhlárny a výrobní prostory s bytem). Cílem těchto projektů je přispět k rozvoji lokální infrastruktury a podpora rozvoje lokality vč. kulturního vyžití.

Web Není
Typ Bydlení, rozvoj lokality
Lokalita Odolena voda – středočeský kraj