V projektu Olovnice Nade Mlýnem jsme připravovali lokalitu 13 pozemků k výstavbě individuálních rodinných domů, což zahrnovalo kompletní inženýring včetně výstavby inženýrských sítí a komunikací, které byly předány obci.

V roce 2015 byly zakoupeny pozemky v lokalitě Nade Mlýnem. V letech 2016-2017 jsme připravovali projekt a inženýring. V roce 2018 probíhala výstavba sítí a komunikace, kolaudace, doprodej posledních pozemků. Projekt bude úspěšně ukončen v první polovině roku 2019. Byly připraveny i studie zástavby rodinných domů, které byly kupujícími z části využity.


V tomto projektu probíhala úzká spolupráce s obcí jejímž výsledkem bylo koncepční řešení území hodnotného pro bydlení. Lokalita je velmi zajímavá terasovitým terénem, přirozeně navazuje na stávající zástavbu obce typicky venkovského charakteru a má velmi dobrou dopravní obslužnost (vlak a autobus do přilehlých větších měst Kralupy nad Vltavou a Prahy). 

Prioritou bylo nadstandardní řešení veřejných ploch, kdy u takto malého projektu je ponechán dostatečný prostor pro parkování, zeleň a řešení odpočinkových a obslužných zón. Pozemky jsou integrální součástí obce. V tomto projektu se zrcadlí naše mise a strategie přístupu – TVOŘÍME PROSTOR PRO ŽIVOT. Všechny pozemky byly prodány ještě před kolaudací komunikací.

Firma Olovnice lands s.r.o.
Web není
Oblast zájmu NEMOVITOSTI - příprava území, bydlení
Vlastní projekt 100 % Vltavín capital invest a.s.
Koupě leden 2015
Lokalita Olovnice - Středočeský kraj
Typ exit - prodej jednotlivých projektů k individuální výstavbě
Stav v realizaci – doprodej pozemků (jaro 2019)