V roce 2014 koupila společnost Vltavín capital invest a.s. objekt - Odolena Voda čp. 32. Jedná se o administrativní budovu s plochami malá komerce, kanceláře a služby. Stávající výměra je cca 820 m2 užitných ploch, budoucí výměra bude cca 1800m2 užitných ploch.

Rekonstrukce celého areálu bude provedena ve dvou etapách, kdy v rámci první etapy bude provedena úprava přízemí a parteru budovy. Ve druhé etapě bude provedena rekonstrukce a nástavba na hlavní budově a terénní úpravy celého areálu.

Web není
Typ kanceláře, malá komerce, sportoviště
Koupě od 2014
Lokalita Odolena voda – středočeský kraj
Užitná plocha 1800m2 (očekávaná)
Stav V realizaci