Společenská odpovědnost firmy Vltavín capital invest a.s.Společenská odpovědnost je nedílnou součástí našich aktivit a to jak ekonomických, sociálních, tak i ekologických. Tvoří nejen nedílnou součást naší strategie, ale daří se nám jí i realizovat v praxi. Především podporou regionálních podniků, rozvojem zaměstnanosti v regionu a podporou ekologických projektů.

V ekonomické oblasti udržujeme transparentní a pozitivní vztahy se všemi obchodními partnery. Hlídáme si obchodní vztahy a snažíme se hledět vždy o kus dopředu, než učiníme rozhodnutí.

V oblasti sociální především podporujeme regionální firmy se zaměřením na ekologii. Díky naší podpoře již vzniklo mnoho chráněných pracovních míst.

Podporujeme především projekty firem, které jsou šetrné ke svému okolí, svou činností nezatěžují životní prostředí, ba naopak jeho kvalitu pomáhají zlepšovat. U firem dbáme na to, aby se využívaly obnovitelné zdroje energií a svou činností nepřekročovaly povolené limity ve výrobě.